Algemene voorwaarden

Praktijk Hier
Eigenaar Linda Roovers
KVK: 74960199

Ik werk graag open en transparant en vind het belangrijk dat wanneer je besluit om met mij samen te gaan werken, je op de hoogte bent van de afspraken, reglementen en voorwaarden die ik hanteer.

Algemeen:

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich voor een dienst heeft aangemeld bij Praktijk Hier. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Door gebruik te maken van een dienst bij Praktijk Hier gaat diegene akkoord met deze voorwaarden en mogelijke consequenties van overtreding van deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid:

De gesprekken bij Praktijk Hier zijn geheel vrijwillig. Jij bent klant en bepaalt het doel van het traject. Ik zal je ondersteunen en begeleiden, maar net als bij alle andere relaties tussen klanten en leveranciers ben je zelf verantwoordelijk voor jouw beslissingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om aanvullende informatie en uitleg te vragen bij onduidelijkheden.

Vertrouwelijkheid:

Alles wat wij bespreken is vertrouwelijk. Alleen met jouw toestemming deel ik informatie met eventuele andere betrokkenen. Ook als ik omwille van mijn professionele ontwikkeling informatie deel in supervisie, leertherapie of intervisie, blijft die informatie vertrouwelijk.
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei
2018 van toepassing is, heb ik een privacyverklaring opgesteld. Hierin kun je lezen hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Kosten:

Intakegesprek: gratis (30-45 minuten)
Gesprekken: € 75,- per sessie (max. 75 minuten).
Bij overschrijding van de genoemde tijdsduur, worden de kosten naar rato berekend.
Bij telefonisch contact en mailverkeer die langer dan 15 minuten in beslag nemen, reken ik €15,- en vervolgens €1,-per minuut.

Betaling en verzuim:

Betaling is contant of met pin (direct na het gesprek).

Annulering:

Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Wanneer een gemaakte afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren wordt verplaatst of afgezegd moet ik helaas 100% van de gereserveerde tijd in rekening brengen. Ik reken op je begrip hiervoor.

Aansprakelijkheid:

Praktijk Hier is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door diensten van Praktijk Hier. Diensten van Praktijk Hier vormen geen garantie voor wat dan ook.

Klachtenbehandeling:

Mijn missie is om jou zo goed mogelijk te helpen. Het is dus de bedoeling dat je tevreden bent over mijn begeleiding. Het kan echter zijn dat je niet helemaal tevreden bent of dat ik niet precies bied wat je zoekt. Daar is helemaal niks mis mee, dus laat het me gerust weten, zodat we de coaching op een prettige manier kunnen afsluiten. Misschien kan ik je doorverwijzen naar een andere hulpverlener in mijn netwerk die beter bij jou/jouw hulpvraag past.